Miströsta

Old Swedish Dictionary - miströsta

Meaning of Old Swedish word "miströsta" (or mistrøsta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miströsta (mistrøsta)
1) misstro, icke tro, icke lita på. diffido. .. myströstha GU C 20 s. 268. 2) misströsta. ey skwla the tha likowäl wanhoppas äller miströsta PMSkr 159. - med prep. til. miströstin engaledhis til GUdz nadh SkrtUppb 190. - refl. *miströstas, misströsta. för tesse saker skuldh oc andre flere wel merchelige, richet aaröra, miströstes wii forscreffna sätie tro och liith tiil lthen recess oc beslwtning, giord är Rydberg Tr 3: 557 (1510). alla. .. myströstes nw ath wynna seger offwer grecana Troj 233.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so miströsta may have also been written as mistrøsta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mys-.
  • -tröstha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᚱᚯᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back