Miströster

Old Swedish Dictionary - miströster

Meaning of Old Swedish word "miströster" (or mistrøster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miströster (mistrøster)
misströstande, förtviflande, utan hopp. wara swa som trättande mz gudhi oc miströst wppa hans nadha gaafwom Lg 812. " tha jak miströther war badhe til gudh oc mik siälffuan" Su 206. ath then almwge i then lanndzende är ganske miströsth HSH 20: 38 (1506). BSH 5: 364 (1509).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so miströster may have also been written as mistrøster

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᚱᚯᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back