Misvyrdha

Old Swedish Dictionary - misvyrdha

Meaning of Old Swedish word "misvyrdha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misvyrdha Old Swedish word can mean:

misvyrdha
1) missakta, ringakta, förakta. i swa muswrdhom (abjecto) STadh Bo 1. han vände änlitit fran gulleno oc miswyrdhe (vilipenderat) thz ib 3. " at han här äkke miswyrdhe (dedignatus) disciupulos" ib 232. ib 4, 31, 32, 102, 129. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 54, 3: 322. ST 246, 295. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 279, 3: (siSTa forts.) 4390.
misvyrdha
2) förringa, förnedra. thänkiande sin gudh. .. hawa sik swa ödhmjukat ok misvyrt Bo 52.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • miswärdha ST 246 ; -wördhir ib 295.
  • misworda: -worde (impf.) RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 279. mis worda: -worde (impr.) ib 3: (sista forts.) 4390.
  • miswrdha: -wrdhas Bir 2: 54 ; -wrdho (impf.) ib 3: 322),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚠᛦᚱᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back