Miþdagher

Old Swedish Dictionary - miþdagher

Meaning of Old Swedish word "miþdagher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miþdagher Old Swedish word can mean:

miþdagher
1) middag, tid midt på dagen, tid då SOlen står högst på himmelen. þänne bardaghin stoþ fra orghonenom ok tel miþdagh Bu 177. " tha SOken skiin om middagh" MB 1: 62. " nar. .. när var middagher" Bil 917 (möjl. att föra till 2). thz är äkke middagh än Iv 4818. VKR 15. MP 1: 11. SO 201. " SOlen om SOmmar dagha opstigandhis i höxta midaxens trappo" Su 91.
miþdagher
2) middag, måltid SOm intages vid middagstiden. skulin j thiit koma oc vara mine gäste ther äta middaghin mz thöm Bil 916. haffua atherhald aff kötmaat swa wm middaghin SOm wm natwardhin Bir 4: 15. VKR 62.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • vanl.
 • middagher. myddager: -en SO 201),
 • midhdags diävulskap
 • middax- )
 • midhags fräst
 • middagx frest )
 • midhdags maltidh
 • middax- )
 • midhdags sol
 • midhdags solsin ,
 • midhdags stadher
 • middagx- )
 • midhdags tidh
 • middaxtidhe ib 6491. Samtliga dessa former förekomma i rimsl.),
 • midhdags time
 • middagx-.
 • middax- )
 • midhdags vardher
 • middaghs- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚦᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back