Miþer n. mit. ack. m. miþian l.

Old Swedish Dictionary - miþer n. mit. ack. m. miþian l.

Meaning of Old Swedish word "miþer n. mit. ack. m. miþian l." in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miþer n. mit. ack. m. miþian l.
medius. " aff midhiu hofdhe (STrand. 1853.">Från midten af hufvudet)" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 119. j midhiom gardhe ib 461. " j midio elfuinne" ib 646. " wt at midhio hawino" MB 1: 317. " i midhio hawino ib. aff midhiom eldeno" ib 448. " j midhiom wäghenom" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 190. ib 2: 215. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 199. Al 3505. " ij midhiom här ib 4191. - i tidsbeSTämningar. STrand. 1853.">Fra daghnigene ok tel miþan dagn (mitdt på dagen, middagen)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 10. tha solen skiin om midhian dagh MB 1: (Cod. B) 533. vm miþia nat (midnatt) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 24. " om midhiant" MB 1: 311, 2: 395. " wa midhia pascha nat" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 311. for midhia nat STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 117 ; " jSTrand. 1853.">Fr midhionat. thz var midher morghin. .. för än hetugh STrand. 1853.">Fräderik kläde sik" STrand. 1853.">Fr 2133. " thz tiSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPe än fore midhian qwäld" Al 5620. " komi atter vm miþän aftan oc STande þär til quälz" SD 5: 638 (1347); jSTrand. 1853.">Fr miþatan. vm midhian sommar STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 110. " i midhiom Aldrenom (i medelåldren)" Gren. 1866.">Ber 193. - n. mit, adv. midt. mit fore Bordheno STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 916. " mit vidh Bordhit" Bo 70. " mit wt af karino" Gr 299. " mit ower hawith" MB 1: 423. " mit a gulwenu" SD 5: 562 (1346). " mit a swnd" Al 5005. " mit a södhro wägginne" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 84. " mit i thino mönSTre" Bo 8. hwat häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghudoma þer mit i äru SD 5: 564 (1346). mit i bland Alla apoSTlana STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 39. " hwat ey är han mit ij mällan idhir" Bo 160. " sat mit mällan thöm ib 171. "STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 84. " them mit j mällan" MB 2: 277. huggin barnit mit sundir ST 415. taki. .. en hwelp. .. oc klyffue mit sundher at ryggenom LB 1: 96.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • miþia.
  • midhia.
  • midhiom.
  • miþri L.
  • miþiu L. Bil 119.
  • midio ib 646),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚽᚱ:ᚿ.:ᛘᛁᛏ.:ᛆᚴᚴ.:ᛘ.:ᛘᛁᚦᛁᛆᚿ:ᛚ.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back