Miþfasta

Old Swedish Dictionary - miþfasta

Meaning of Old Swedish word "miþfasta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miþfasta
midfasta. äptir miþfasto SD 6: 19 (1348). " en del aff the tiske borde sin lön om medfaste" BSH 5: 453 (1511) vm midfasta RK 2: 816. ib 6599, 8140. RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 198 (1506, eft. aftr. hos Langebek). " swndagen efter midfasto" RK 2: 2912. " jnen medfaste" FM 257 (1506). i midhfastis, under sistliden midfasta. ware iij (3) aff wor skyp vtlöpen til lubek, ok ij (2) til dansicke, medh thet allerförste i midfastes BSH 5: 162 (1507.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • medfaste )
  • midhfasto skatter
  • midfaste- )
  • miþfasto sunnodagher

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚠᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back