Miþsumar

Old Swedish Dictionary - miþsumar

Meaning of Old Swedish word "miþsumar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miþsumar
midsommar. "threm daghum epte midhsomar" Bil 593. " om midhsomar" MB 1: 65. SD NS 2: 238 (1409). RK 1: 4522, 2: 5020, 7789. vm midsomaren ib 1: 4440. ib 2: 8228, 8424. " haffua dagh til mitsomor" SJ 265 (1458). " vm sancti johannis dagh vm midhsomar" ib 28 (1425). ib 273 (1459).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • midhsomar.
 • midsomar.
 • mitsomor.
 • mizsomar SD NS 2: 238 (1409).
 • missomar RK 2: 7789.
 • midsommar ib 8424.
 • midtsommor: -sommoren SJ 273 (1459). mäþsumar L.),
 • miþsumars aptan
 • -apton Bu 529. " midhsomars apton" Bil 686 ),
 • miþsumars dagher
 • midsomars- RK 1: 4448.
 • mizsomars- Iv 1580.
 • mitzsomars- SD 5: 639 (1347).
 • missumars- Bu 50.
 • misomars- ib 49.
 • midsommars-.
 • medsommers- BSH 5: 466 (1511) ),
 • midhsumars tidh

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᛋᚢᛘᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back