Miuker

Old Swedish Dictionary - miuker

Meaning of Old Swedish word "miuker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miuker Old Swedish word can mean:

miuker
1) mjuk, böjlig. miwkä hender Di 1. mywkt lädher PM 13. - som erfordrar mjukael. böjliga händer, fin. wordho hans händer omiwka oc hardha, at the waro ey wäl falna til alzskona miwka gärning MB 1: 83.
miuker
2) böjlig, smiDig, lämplig. mathelie men ärw best j strid the ärw miwke til alla idh MD (S) 254.
miuker
3) vek, spak, foglig, ödmjuk. wrdhu the stundum swa miuke at the fiullu widh iordh widh hans ordh Bil 342. " haffwer jach fornumith aff theress tall, ath the äre mykith myukare än the ware" BSH 5: 132 (1506). " alles wara forscrifna miwka bön" ib 2: 117 (1400).
miuker
4) mild, lindrig, lätt. "sottin war ey miwk" RK 1: 2973. " kom tha jnnan eth miwkare lagh" ib 941, 2383.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • myuker.
  • mywker )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚢᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back