Möbarn

Old Swedish Dictionary - möbarn

Meaning of Old Swedish word "möbarn" (or møbarn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

möbarn Old Swedish word can mean:

möbarn (møbarn)
L.
möbarn (møbarn)
1) flickebarn, barn af qvinkön. hwilkin qwinna. .. ther möbarn faar a war öö thz skAl thz (d. v. s. mö) blifwa til thäs thz döö Al 4745. " aff the quinno som mö barn haffuir" LB 7: 4. " at the skullo myrdha All swenbarnen mz nakre onde list, oc All möbarnen lata liwa" MB 1: 276. " slogo mö barn i kiRKior til död" RK 2: 6002. eth möbarn til sina modher sagde ib 6745. 2) ung flicka, jungfru. hafþe mö barnet (Jungfru Maria) manghen vanda Bu 79. ib 6, 504.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so möbarn may have also been written as møbarn

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᛒᛆᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back