Möderken

Old Swedish Dictionary - möderken

Meaning of Old Swedish word "möderken" (or møderken) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

möderken (møderken)
best. subst.? jtem aff möderken ij mark Skotteb 434 (1469-70, Kämn).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so möderken may have also been written as møderken

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᚦᚽᚱᚴᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back