Modh

Old Swedish Dictionary - modh

Meaning of Old Swedish word "modh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

modh
1) sinne, upprört sinne, sinnesrörelse, iver, vrede, häftighet. then skade och owilie. .. johan giort hae jn på claus j theris haSToge modh STb 5: 100 (1516). 2) sinne, sinnelag. - sinne, håg, uppsåt. ath han ey gik medh viliande modhe in i per murameSTir porth oc ville slaz medh hanom ATb 1. 243 (466). han gich medh viliande modhe in i hansia gardh. .. och slo hanom ib 334 (1470). niclis. .. vplot medh sit frye modh en vpbögdt tregardh STb 4: 4 (1504). STode. .. kadrin. .. met sit frie modh och velfortenckthom hogh ok gaff sin deel j sin gardh hon vtj bodde til helge lychama gilde HLG 3: 149 (1505). - Jfr bradha-, hogh-, tholo-, vreds-modh, ävensom vililamodhis.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • moh SJ 2: 301 (1496) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back