Mödhfylghiare

Old Swedish Dictionary - mödhfylghiare

Meaning of Old Swedish word "mödhfylghiare" (or mødhfylghiare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mödhfylghiare (mødhfylghiare)
följeslage, den som tillhör någons följe. the stora frägdh som gik aff jwda oc hans folk oc mz fölgiarom MB 2: 322. Di 140. " ey formatthe wi med eric karlson oc hans medfölgiara slaas" BSH 3: 281 (1470). " hanum oc hans medföliere skal inthe offuerwald ske" HSH 18: 70 (1497).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mödhfylghiare may have also been written as mødhfylghiare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • medfölgiare.
  • metfylgiare: -ara Di 140. mz fölgiare. medföliere),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᚦᚼᚠᛦᛚᚵᚼᛁᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back