Modhir

Old Swedish Dictionary - modhir

Meaning of Old Swedish word "modhir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

modhir
1) moder. kronan teknar at hon är drotning oc fru ok modhor (Bir. modher) änglanna konungx Nio kap ur Bir 23. gudz modher ib 27. " andre söner the införa thera mödhrom sorgh oc bedröffuilse" Mecht 169. staa ok the opp til domen som j mödrennä lifwom dödde SvKyrkobr (Lucid B) 225. " han wari fore sik badhe tik ok synne modhre" J Buddes b 80. " at han wilde wardha mangah mödhra en son, mangom systrom een brodhir" SpV 100. - i andl. och bildl. mening. hon (ɔ den döda kejsarinnan) war en godh och troen moder allo folke Prosadikter (Sju vise m C) 222. swa som andeliken modher (mater spiritualis), loffuandees cristna tro for barnet Mecht 353. - moder ss titel för abbedissa i ett kloster. wärdogh modher i askaby Kyrkohist Årsskr 1947 s. 7 (1504). mor syster karin matei fingergwl VKU 80 (1554). " här lyktas mor, syster karin benedcti räkinskap" ib 111 (1563). - om moderdjur. skwla ey the sma lamben liggia mädh mödherna thy the liggia them j häll PMSkr 216. ib 242 (på te st.). - Jfr asna-, fadhur-, foster-, gudh-, hästa-, mat-, pärlo-, stiup-, stor-modhir.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • modher Mecht 353 ; Kyrkohist Årsskr 1947 s. 7 (1504). moder Prosadikter (Sju vise m C) 222.
 • modhor Nio kap ur Bir 23, 27.
 • mor VKU 80 (1554) , 111 (1563). med art. modheren PMSkr 242. modseren ib. modhren Mecht 354.
 • maed art. moderena PMSkr 242.
 • modhe J Buddes b 80. pl. mödher JMPs 536. möder Troj 70. med art. möderna PMskr 128. gen. med art. mödrennä SvKyrkobr (Lucid B) 225.
 • mödhrom Mecht 169. ack. mödhra SpV 100.
 • mödhrenar ib 309.
 • mödherna PMSkr 216. Se Sdw 2: 1269),
 • *modhor bani
 • moderss bany )
 • modhor brodhir
 • moderbroder )
 • *modhor drap
 • moderss drap )
 • modhor fadhir
 • modherfadher )
 • modhor fränder (möders frender),
 • modherlös (moder-. modersslöss GU C 20 (hand 2) s. 124),
 • modhor mal (modermall),
 • modhor miolk
 • modher myölk )
 • modhor spini ,
 • modhor systir (moderssösther),
 • *modhorsystor brodhir
 • moder systerbroder )
 • *modhorsystordottir
 • moderssöster (s)-),
 • *modhorsystor son
 • modersysterson.
 • modersssöter (s)-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚦᚼᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Kyrkohist Årsskr
Kyrkohistorisk Årsskrift. 1900 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back