Moghe

Old Swedish Dictionary - moghe

Meaning of Old Swedish word "moghe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

moghe
mängd, skara, hop, folkhop, folk, menighet, människor. roland sa affälle sinna manna ok hugger a bada hädner mykin moga hedna manna Prosadikter (Karl M) 318. the hälgha kirkia som är kristin moghe SvKyrobr 324. at thän samme skulle rasklica wardha fulkomlikin ok ärafuller när gudhi ok älskelighn aff allom himerikis magha (celesti curia) SkrtUppb 96. - folk, allmoge, sockenel. byenighet. peder oc morten aff wilos mogha loto wp. .. biscope hannnusse j abo en halffwan kroch jordh Svartb 174 (1380). - Jfr al-, iudha-moghe samt al-mogha.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • moge.
  • maghe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚵᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back