Moghe

Old Swedish Dictionary - moghe

Meaning of Old Swedish word "moghe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

moghe
mängd, skara, hop, folkhop, folk, menighet, menniskor. sa iak mykyn sma barna mogha KL 379. MB 2: 374. " tKLemming. 1862.">Ala til KLemming. 1862.">Allan israels sona mogha oc sampnahd" ib 1: 363. ib 364. fan han fore sik konungen aff suerike, oc medh hanom en storan mogha aff hans folke, oc badhn han oc KLemming. 1862.">Aller then moghen var skäMDir oc daradhir aff. .. affgudhadyrk oc villo Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 27. moghin stodh KLemming. 1862.">Allir vm kring KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 274. " tha munde moghin dräpa neronem" Bil 107. " bygdhe. .. hedhers stool petro, swa höghan ofwir moghan at KLemming. 1862.">Alle matto han badhe see ok höra" ib 118. " KLemming. 1862.">Aller cristin moghe skulle thöm ära oc lofwa" ib 915. SD NS 2: 134 (1409). " vm mykin dröwilse scKLemming. 1862.">Al gudz wtuKLemming. 1862.">Alde moghe inga i himerikis rike" KL 256. Ber 120. " ey vndirstandande moghin skKLemming. 1862.">Al ära mik" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 201. " moyse bidhiande fore sinom mogha" VKR 4. " hawer iak nw ij minom hugha thiit at fara mz KLemming. 1862.">Allom minom mogha" KLemming. 1862.">Al 1128. " india moghe" ib 4349. ofmykin moghe SD 1: 670 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). drapo vtKLemming. 1862.">Allekan mogha Bu 177. Bil 866. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 38, 158. MD 37. wi seem otKLemming. 1862.">Alikit folk ok mogha for fara af wadhelikom storm KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 323. " af thriggia handa mogha (triBus generiBus hominum)" ib 39.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • muge MD 37 ; se vidare almoghe. mwe, se almoghe),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚵᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back