Möghelika

Old Swedish Dictionary - möghelika

Meaning of Old Swedish word "möghelika" (or møghelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

möghelika Old Swedish word can mean:

möghelika (møghelika)
1) möjligen? skäligen? aff thäm skadha. .. som han möghelika kan bewiisa BSH 1: 195 (1387).
möghelika (møghelika)
2) på ett passande sätt? tha hörir gudh thina bönir Alla tha thu wil möghelika til honum kAlla Al 6708. - Jfr omöghelika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so möghelika may have also been written as møghelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᚵᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back