Möghelika

Old Swedish Dictionary - möghelika

Meaning of Old Swedish word "möghelika" (or møghelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

möghelika (møghelika)
1) möjligen, möjligt. epter at the ära komme i therra fri behald som the thet möghelika oc raskast af ridha älla affara kunno RP 2: 140 (13887). - skäligen. alth thät wj wiliom wärdelika ok mögelika aff honom bedas MP 4: 40. Saml 6: 175 (1495). - Jfr omöghelika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so möghelika may have also been written as møghelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • möge-.
  • möglega Saml 6: 175 (1495)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᚵᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back