Mögheliker

Old Swedish Dictionary - mögheliker

Meaning of Old Swedish word "mögheliker" (or møgheliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mögheliker Old Swedish word can mean:

mögheliker (møgheliker)
L.
mögheliker (møgheliker)
1) möjlig. Se Sdw 2: 1272. mögeligare är enom camel ath krypa ginom eth nals ögha STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 218. giff os andelika wndhirSTandilsinna liws, at wi maghom finna wäghin til thik, huilkit ey är möglikit wthan thu gar fore SpV 492. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 150. tette skulle ske wtan all forswmelse, swa snart tet mwgeligit waare STockholms STads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt STadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1933.">Stb 5: 345 (1521, Kop). 2) lovlig, tillåtlig. mädan gudh siälffuer ödmiwkade sik fore thina skull thy är ey mögelikith ath thu tik thär a moth vphögiar j högfärdina STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 192. ib 208. war härra. .. sporde them til vm thät ware möglikit fore gudhi ath göra nagra människia helbrögda vm swnnedagin ib 213. sigh oss hurw tik tykker skäligit wara vm thät är mögelikit wj judana skulo skatta keysarenom j rom ib 258.
mögheliker (møgheliker)
3) skälig, billig, läSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlig, passande. kötmangere, fiskare, bagare ok alla andra embitzmen giffwa mögelig köp epter tidana STb 1: 438 (1460, Burspr). wil. .. jöns. .. löse the iordena til sigh tha skal henne lösa fore mögeliga peninga Uppl Lagmansdomb 28 (1490). " hwat som rätuiSTh ok möghelikit är, thet vil liak idhir giffwa" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 157. STb 3: 321 (1497), 4: 95 (1505). ene waningh. .. som hans. .. hade köpt aff STadin för mögelige peninga ib 5: 35 (1515). HSTockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ16: 69 (1527, Brask9: - n. ss adv. fför hwad werdh dannemen thet mögelegit pa almosene wegna skatta kunno STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 246 (1493). - Jfr omögheliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mögheliker may have also been written as møgheliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • möge-: -legit SJ 2: 246 (1493). mög-: -likit MP 4: 213 ; SpV 492.
  • möyelikith PMSkr 150. mwgeligit STb 5: 343, 345 (1521, Kop)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Stb 3
Stockholms Stads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. Almquist. 1930.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back