Mögheliker

Old Swedish Dictionary - mögheliker

Meaning of Old Swedish word "mögheliker" (or møgheliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mögheliker Old Swedish word can mean:

mögheliker (møgheliker)
L.
mögheliker (møgheliker)
1) möjlig. " baþ visa sik hulika lund þät vare möghelekt" Lg.">Bu 140. " ä mädhan människian lifwir är möghelikit at hon maa frestas" TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 326. Lg.">Bu 185. Lg.">Bil 84. TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 4 (8, 4). TSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 10. SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 15. al thing äru thik möghelikin Bo 191. TSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 66. " äptir thy sum hanum möghelicht är" SD 4: 467 (1335, nyare afskr.). ib 5: 378 (1344, nyare afskr.). swa langan dagh lTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGgia til beredha SOm hanum är möghelikit at betala MTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 56. ib (red. B) 60. TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 64. " thz hörir til godhom laghom at the se möghelik at halda" MB 1: 439. " möjlig att hålla el. följa, utförbar? lagh skulu ok wara möghelik, at män mågho thöm håla, ok quämelik äpte godhom ok gaMBlom sidhwäniom (debet esse coTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPossiLg.">Bilis et coTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPtens rTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGioni et consuetudini et moriLg.">Bus illius genis)" TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 67 (166, 74). thön (ɔ: godh lagh) skal wara rätwis, tarflik, ok möghelik (coTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPetens et coTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPossilLg.">Bilis consuetudini patriæ et eTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPori) ib 66 (164, 73); de båda sistnämda ställena dock kanske snarare att föra till 3. 2) loflig, tillåtlig. spöria han om möghelikit vare (liceat) at gudz folk skulle gifwa keysarenom skat Bo 149. MB 1: 464. " hwilka fordeela han bewisar mz scripte at wara möghelika oc qwämmelika" TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 102. " effter möghelike oc laghlike bygning" SJ 69 (1437).
mögheliker (møgheliker)
3) skälig, Lg.">Billig, läTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlig, passande. saghde. .. ey vara moghelikt synia sik bön (non debeo in mea petitione contemmi) Lg.">Bil 658. än hon (ɔ: bön) war möghelikin oc skiälikin ib 159. ib 320. thz er möghelikit man skal them löna TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2547. göra häradheno ther rät af epter thy moghelikit oc gamwl sidhuinia är BSH 2: 66 (1399). " sum möghelighith äär a badha sidher" SD NS 1: 611 (1407). ib 363 (1404). thz är wäl mögheliket oc räth, thz man them lather swa hardelika pina oc plagha Lg 3: 670. " wore mögligere och bäthre ytermere j annän motthe betenkie thenne landz endens besthe" FM 388 (1508, samt. afskr.). taga mögelighe penninga TS 29. SO 161, 233. SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 6: 119 (1509). " han hände möghelica SOna och böter" TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5368. " mz peninge oc möglicht folk vnsätta ib 9116. - Jfr omögheliker. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mögheliker may have also been written as møgheliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • mögeligh: -lighe TS 29. möghelikin (nom. f.) Bil 159 ; (pl. nom. n.) Bo 191 ; MP 1: 66.
 • möghelikt Bil 84 ; MB 1: 464 ; EG 64.
 • möghelicht SD 4: 467 (1335, nyare afskr.). moghelikt BSH 2: 66 (1339) ; Bil 658.
 • möghlikt KS 4 (8, 4).
 • möglicht RK 2: 9116.
 • möghelekt Bu 140, 185.
 • möghelikit Bo 149 ; Bir 2: 326 ; MEG (red.) A) 56, (red. B) 60; RK 1: 2547.
 • mögheliket Lg 3: 670.
 • mögelekit SD NS 1: 363 (1404).
 • möyelikith PM 15.
 • möghelighith SD NS 1: 611 (1407).
 • möglikare MP 1: 10.
 • mögligere FM 388 (1508, samt. afskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back