Möghla

Old Swedish Dictionary - möghla

Meaning of Old Swedish word "möghla" (or møghla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

möghla (møghla)
mögla. Jfr A. Bengtson, Nils Ragnvaldi, Domareboken och Linköpingslegendariet 158. - part. pret. möglad, möglig. [m]v. cidus. .. mögladher GU C 20 (hand 2) s. 199. muculentus. .. möghlath ib. - refl. *möghlas, mögla. förwara tith sädekorn ath thet ey möglis äller brennes Brasks Cal 264. - Jfr moghlas.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so möghla may have also been written as møghla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mögla.
  • -adher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᚵᚼᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back