Moin

Old Swedish Dictionary - moin

Meaning of Old Swedish word "moin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

moin Old Swedish word can mean:

moin
1) mogen, fullt utvecklad. meen wilubär MB 1: 235. ib 2: 356. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 292. LB 9: 114. " takx sädhin moen in j ladhur" MP 2: 53. iorDinna sädh är moghen wordhen MB 2: 355. " en rog ager som moen war" Di 135. " stundom wärnar ok thornin rosina at hon skuli ey bort takas för än hon är moin (ante maturitatem)" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 67.
moin
2) mogen (i ålder el. förstånd), stadgad. confessor skal wara sniällir oc moen Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 26. twe klärka. .. som äru höffuidzske oc moghne ib 47. " see gaMBla oc mona män wäfflas i tolko flätio" Su 153. wtsända mona (maturas) systra Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 60. en god mogen man af alder MD 501. stegerhus qwinnor j alderdom mona Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 100. ib 65, 99. Lg 3: 263, 300. älska sniälla män ok moona j gudz kärlek Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 467. männine. .. sculdo wardha fruktsame vm godha gärninga oc mone (matros) i godho vm stadhukt framhald ib 4: (Dikt) 243. " mz aranna monom alder" Su 435. " allom var vnder see swa moogha (för mooghna) stadughet j swa kleno barne" Lg 3: 523. " vtan radh oc stadhugha oc mona forakt (deliberatione matura)" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 282. - stadgad, staDig, stilla. hennas gangher war ödhmyuker oc moen, ällar saktmodhogher Lg 3: 406. - stilla, allvarlig. thera sangir. .. wari sidhlikin matelikin moen oc enfallugher Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 69. - Jfr ful-, o-, väl-moin.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • monom Su 435.
  • mona Bir 4: 282. " moogha (för mooghna)" Lg 3: 523. pl. nom. m. mone Bir 4: (Dikt) 243. moghne ib 5: 47.
  • mona Su 153.
  • moona Bir 3: 467.
  • mona ib 4: 60, 99, 100),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back