Moin

Old Swedish Dictionary - moin

Meaning of Old Swedish word "moin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

moin
1) mogen, fullt utvecklad. thz trä war fult mz mone frwkt Prosadikter (Sju vise m) 122. preccocia. .. braath mogit win bär vnde precocus. .. braat moghin GU C 20 s. 476. " rennliffnadin j änglomen han är. .. j framgangenom ällir sälikhetinne jämlighin ok moghin, som marken hwilkin om wartima är fwl mz blomstir" SpV 101. " somma taka bästha mognan mosth aff winbärwm PMskr 323. 2) mogen (i ålder el. förstånd), stadgad. skipis en ällir twa systra GUdhelica mona oc wälsidugha Bisk Nils´vis-st 19.. tha. .. olaff iönsson komme til mogen aller Uppl Lagansdomb 70 (1493). then herra barn skall läre. bör ware ehn mogen mann" PMSkr 600 (avskr.). - stadgad, stadig, stilla, allvarlig. grauis. .. twnger moghin ok staduger i synnom GU C 20 s. 322. SpV 109. moghin (gravis) ok stadogh sinne ib 160. liff. .. i monghom sidhom, at thu ey trffwas rädhas prelathana ib 463. - Jfr half-, o-moin.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • moghin GU C 0 s. 322, 476; SpV 101, 160.
  • moghen Prosadikter (Joan prest) 346 ; MP 5. 105. mogen Uppl Lagmansdomb 70 (1493) ; PMSkr 660.
  • moeth GU C 20 (hand 2) s. 124. mogit(h) GU C 20 s. 476 ; pMskr 322. moghet GU C 20 (hand 2) s. 125. mooghet ib s. 148. dat. f. mone Prosadikter (Sju vise m) 122.
  • mogno MP 5: 133. ack. m. mognan PMskr 323. modhan GU C 20 (hand 2) s. 124. pl. nom. f. mona Bisk Nils´ vis-st 199. dat. moghnom SpV 463. Se Sdw 2: 1269),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Bisk Nils
Biskop Nils visitationsstadga för Vadstena kloster af jan. 1448. I Småst på Fsv.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back