Molka

Old Swedish Dictionary - molka

Meaning of Old Swedish word "molka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

molka Old Swedish word can mean:

molka
L.
molka
1) mölka, utsuga. Skotteb 409 (1466-67, Kämn). tesse tilnempde ath mwlka pighoner, som sik haffua latidh lokka STb 1: 369 (1482). quinnor, som tilskyckade worto aff fogitten ok radit ath ghaa om kring STaden at molka b 2: 429 (1490). andelikin hughnadhir thänne han wt trykkis, oc molkas v siälene SkrtUppb 268. - molkes moderen oc giffwes lambeno helfftena myölk oc helfftena rägn wahen drikka STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 242. 2) mölka, giva mjölk. buto. .. wäl molkande diwr STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 64. tesse. .. dandemen och dandequinnor tilnempde ath ransaka, om nogra pighor haffua latidh lokka sik, ok forsökikath, hulke som molka eller ey STb 1: 249 (1480). en mark smör aff hwario koo som molkar Beckman STud 54 (sl. av 1400-t.). Svartb (Skokl) 586 (1515).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mwlka STb 1: 369 (1482). malka ib 3: 173 (1494) ;
  • -ar Svartb (Skolkl) 586 (1515). Jfr E. Holmkvist, Ark. f. Nord. Fil. 52: 346, 348),
  • *molka bort , mjölka bort. först molkes nokoth borth pa markena annars skadar thet lambeno PMskr 238. Jfr nymolkadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛚᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back