Mönster

Old Swedish Dictionary - mönster

Meaning of Old Swedish word "mönster" (or mønster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mönster (mønster)
KLoster, KLosteRKyRKa. " the honum i grabrodher closter fingo. .. the slogho manga dörra Sundher. .. the wilde ey gudz mönster wijka" RK 3: 2841. - stiftskyRKa, domkyRKa (jfr Du Cange, ed. Favre, 5: 457), äfven i KLemming. 1862.">Allmh. kyRKa, gudstjensthus. lin til thän stadh som hete växio, ther nw är bygdh eet mönster aff steen Lg.">Bil 844. " tedhe han mik längd oc bred hwar jac sculdhe gudz mönster byggia, oc sagdhe swa, här scKLemming. 1862.">Al thu gudz mönster sätia" ib 846. " at thiäna sancte olaffs mynstir" ib 868. " standar nu ii sama stad (Rom) varra fru mönstar" Lg.">Bu 64. " kom han til eeth wänt mönster älla böna hws" Pa 15. - Judiskt tempel. satto barnet niþar a guluet ii guz mönster Lg.">Bu 5. iwdha mönster i ierusKLemming. 1862.">Alem MB 1: 320. Lg.">Bu 3, 4. Lg.">Bil 311. KL 166, 169, 171, 384. MD 28, 62, 63. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 140, 152, 153. Su 285. MB 2: 220, 221. " wart tempil oc mönster" MB 2: 379. KL 384. - hedniskt tempel. bygdo þe mönstar ok vigþo þä friþi tel lheþar Lg.">Bu 64. " bartholomeus vigþe þät sama mönstar guþi. som för uar diäfla" ib 207. ib 208. Lg.">Bil 238. KLemming. 1862.">Al 887, 895, 899. MB 2: 281. " theris mönstrom äller kiRKiom" ib 149. - tempel i andlig el. Lg.">Bildl. mening. wars herra ndelikt mönster oc rike MB 1: 320. gudz rike oc hans mönster ib 321. himerikis mönster Lg 42. " löstis hon fran kropsins mönstre" KL 359. - Jfr afguþa-, diäfla-, fridsmönster.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mönster may have also been written as mønster

Alternative forms or notes:
  • mynster MD 28.
  • mynstir Bil 868.
  • monster Bir 4: 140.
  • monstrit Bil 238.
  • monstret MD 62, 63.
  • med art. mönstrens Bu 208 ; MB 2: 220 ), ni.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᚿᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back