Morghon

Old Swedish Dictionary - morghon

Meaning of Old Swedish word "morghon" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

morghon Old Swedish word can mean:

morghon
MP 4: 126. dat. morgone Prosadikter (KarlM) 296 (på tre st.). morghona J Buddes b 166, 167. Se T. Johannisson, Meijerbergs ark. f. sv. lordorskn. 5: 69 f.), m L.
morghon
1) i morgon. Se K. G: Ljunggren, Obvjekt och adverbial 160 f. jak [skal] fäMPna morgone thenna stolpa som vppe haller hallene ok bryta han synder Prosadikter (Karl M) 296. morgone skal jak lyfta han ib. ib. hans liiff skal längias än tho at han skulde morghon döö SvB 180 (senare h. av 1400-t.). jak achter nnästh gudz hielp morghen ath kommä til wästeraars GPM 2: 352 (1510). - i morghone, d. s. then yterstä dagen, hulken snart komber j dagh eller morghona J Buddes b 166 (kan även föras till morghone). j morghoa slita hanom orma ok matka ib 167. - Jfr paska morghon.
Alternative forms or notes:
  • morghen GPM 2: 352 (1510)
  • marganen

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚱᚵᚼᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back