Morghon

Old Swedish Dictionary - morghon

Meaning of Old Swedish word "morghon" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

morghon Old Swedish word can mean:

morghon
L.
morghon
1) morgon. " þänne bardagin stoþ Fra morghonenom ok tel miþdagh" Lg.">Bu 177. " alt Fra morghonenom ok till qwäldit" KL 176. " en dagher aff qwälde oc morghne" MB 1: ib 52, 155, 156. abraham stodh om sama morghonen arla i sama stadh ib 194. hwar berhoggäre agher coma i gruuunä til sinä gyärningh hwarn morghon som af rensät är SD 5: 638 (1347). toko þe dagh tel annan dagh vm morghonen Lg.">Bu 177. thz var nidher morghin (d. v. s. KL. 6) Fr 2133. annars dax morghon kom paulus tel rom Lg.">Bu 102. morghons, om morgonen. twägge timans är hallande gran ransakan, som är morghons oc qwälz Lgren. 1875.">LfK 70. - i morghons, i dg på morgonen, i morse. i nat vat thu fangin. i morghons arla anduardhadhir domarenom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 217. KL 112.
morghon
2) morgondag, följande dag (på Flere af de i det följande anförda ställena kan dock äfven betydelsen 1 anses ingå i ordet). vm morghonen gaff brudgomen synne husFrw til morghon gawo eth gotz RK 1:1959. " om mornen wigdis erchebiscopen" ib 2: 7530. " morgonen aarla han tedhen reed" ib 8665. ib 3543, 8677, 8862. " bidhen än ena litla stundh til morghons (usque cras)" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 194. " til morghin ij ther se op a" Iv 2952. " han giwer mws maat som til morghons gömir Go 533. thins legho mantz wäRK skal thu ey olönadh dwälia mz thtil morghins" MB 1: 365. " morghon wm midhian dagh waro benin ater j skrineno" Lg.">Bil 602. - morghon, i morgon. vi hafwom j dagh kost oc vara vidhirthorft än morghon thorwom vi annars vidhir RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 124. " han (stafven) scal morghon palm quist bära" Lg.">Bu 499. ib 502. Lg.">Bil 565, 916. MB 1: 393. MP 1: 6, 220. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 379, 397, 2: 334. Fl 1158. Iv 2690, 2762, 2784, 2914, 2917, 2956. RK 2: 3539. Lg 3: 10. - a morghon, d. s. komin thär ather a morghen arla (cras mane] Lg.">Bil 127. - i morghon, d. s. þik koMBar i morghon goþar koMPan. .. tel hialp Lg.">Bu 102. RK 2: 4212. Lg 3: 10. MD 361. FM 333 (1507). - um morghon, d. s. swa skulum vi drikka vm morghon som j dagh MP 1: 95. - JFr Ivirmorghon.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • morghun L. L.; Bir 1: 37; Fl 1158 ; Iv 2690, 2762, 2784, 2914 o. s. v.; Fr 2133 ;
 • -ins MB 1: 365.
 • morghen Bil 127 ; MB 1: 52, 155, 393.
 • morgen RK 2: 3539.
 • morghan Lg 3: 10.
 • morgan FM 333 (1507). med art. (nom., ack.) morghonen. morganin Lg 3: 15.
 • morganen ib 10.
 • moranen RK 2: 8677.
 • mornen ib 7530, 8682. dat. morghne MB 1: 53, 156.
 • morne ib (Cod. B) 539.
 • morghonenom Bu 177 ; KL 176.
 • morghnenom MB 1: 156),
 • morghons giäf
 • mohrhons- )
 • morghons molin
 • -mwlen )
 • morghons stund
 • morghins stund )
 • morghons tidh
 • morghons time
 • -tyme )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚱᚵᚼᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back