Morghongava

Old Swedish Dictionary - morghongava

Meaning of Old Swedish word "morghongava" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

morghongava Old Swedish word can mean:

morghongava
L.
morghongava
1) morgongåva. NMU 1: 71 (1384). til lhedhir oc til hinradags gafwo som man andro nampne kalla morghin gawo RP 2: 407 (1400). " nar the haffua nat saman ligit tha bör bonden huSTrunne morgengaffuo giffua" Uppl Lagmansdomb 19 (1490). dos. .. morgom (för morgon) gaffua egligheth dygdh ok gaffua STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 201. " dotalicium cie morgon gaffua oc morgon gaffuo werde ib. lib. huilken tächt war huSTrw barbros och appolonies modher morghangaffue STb 4: 24 (1504). - bildl. "SpV 101. " thätta är brwdhinna marghon gaffwor, thz är hälgha siälinna, ok the fägrindin som andelika war loffwat" ib 584. 2) brudgåva, hemgift. Se Sdw 2: 1269

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • morgon-.
  • morghin- RP 2: 407 (1400).
  • morgen- Uppl Lagmansdomb 19 (1490).
  • morghän- NMU 1: 76 (1390). morghan- STb 4: 24 (1504). marghon- SpV 101, 584.
  • -gawa.
  • -gaffua )
  • morghongavo bref (organ- Arfstv 36 (1461) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚱᚵᚼᚮᚿᚵᛆᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back