Morghonstiärna

Old Swedish Dictionary - morghonstiärna

Meaning of Old Swedish word "morghonstiärna" (or morghonstiærna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

morghonstiärna (morghonstiærna)
morgonstjärna. " heter venus andro nampne lucifer, thz är morghinstiärna, som rinder stundom op för solinne, oc stundom epter" MB 1: 62. " morgonstiärnan föregaar tilkommandes solenna opgaangh" Su 173. " hans klädhe waro som morghinstiärna" Lg 38. " honom skal iak giffwa morghonstiärnona (stellam matutinam)" MB 2: 337.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so morghonstiärna may have also been written as morghonstiærna

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • morghinstiärna )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚱᚵᚼᚮᚿᛋᛏᛁᛅᚱᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back