Morghonstund

Old Swedish Dictionary - morghonstund

Meaning of Old Swedish word "morghonstund" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

morghonstund
morgonstund. " " RK 3: 449, 3755. " nw strax i morgenstwndhen" BSH 5: 132 (1506). Jfr morghons stund.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • morgen-.
  • maarghon stundh RK 3: 449, 3755),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚱᚵᚼᚮᚿᛋᛏᚢᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back