Morþa

Old Swedish Dictionary - morþa

Meaning of Old Swedish word "morþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

morþa
L. = myrþa. fwnno ther sin mathfadher. .. dödhan liggiandes mordadher Lg 3: 667. " fik see sin man swa ömkelika mordadhan ib. iak haffwer thenna qwinnonnans man lönlika mordhat" ib 671.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -aþer )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚱᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back