Mösare

Old Swedish Dictionary - mösare

Meaning of Old Swedish word "mösare" (or møsare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mösare (møsare)
mörsare. Jfr Hildebrand, Sv. Medelt. 2: 844. jtem en v ort. ij erwesmän som berend wyste mek tyl, som toge stellyngene tyl moysaren Skotteb 455 (1471-72, Kämn). slangor, skepretinor. kärrobyssor. hakabyssor mösanar PMskr 165.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mösare may have also been written as møsare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • moysare )
  • *mösara värk
  • möysare- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᛋᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back