Mosi

Old Swedish Dictionary - mosi

Meaning of Old Swedish word "mosi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mosi Old Swedish word can mean:

mosi
L.
mosi
1) mossa. xl (40) leSTer mosa STb 2: 467 (1490). sex och firesindztiwghu messer koper medh jern, mosse och annat ib 553 (1491). HLG 2: 78 (1517).
mosi
2) mosse. i mosanom RP 2: 125 (1386). " ath engia och musor ware thöm. .. tiildömpde" Svartb 418 (1446). thär nokot kär äller mose är PMSkr 363.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • moss: -a STb 2: 467 (1490). moose: -a HLG 2: 78 (1517). pl. musor Svartb 418 (1446). ib. dat. mosso (för mossom) PMskr 605 (avskr.)),
  • *mosaman ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛋᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back