Mosi

Old Swedish Dictionary - mosi

Meaning of Old Swedish word "mosi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mosi Old Swedish word can mean:

mosi
L.
mosi
1) = os 1. fan bladh ok mosa Iv 3554.
mosi
2) = mos 2. per medium mosæ SD 1: 566 (1279). " eet rädhelikit diur. .. jäghade en man wth a en musa" Bil 614. " mosin thydher väruldena ib. flyr. .. i mosa oc käär" RK 1: 718. " mz bergh skoga mwsa oc sioa" ib (Ny början a Gamla Kr.) s. 164. ib 2: 6200, 8749, 3: 997. MB 2: 49. BSH 5: 63 (1505). - i ortnamn. inter fløthi mose & gnistlingæ madæ SD 1: 566 (1279). " brede mose" ib 567. " ad grynsmusa ib 688 (1210-16, nyare afskr.). i mioamosa" ib 453 (1270). in rythamosa ib. " in brændamosa" ib. " sturubeksmusi ib 3: 719 (1326). i kälösa musom ib" NS 1: 180 (1402). sandhed? zabulum musi GU 2. - Jfr flutmosi.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mosse: -a RK 3: 997.
  • maase: -a ib 2: 8749. mase (ack.) BSH 5: 63 (1505).
  • musi.
  • mwsi )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛋᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back