Moste

Old Swedish Dictionary - moste

Meaning of Old Swedish word "moste" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

moste
magha, se detta ord 8] måste. the moste alt bidha RK 3: (sista f. jach mosthe ther rodh til fynna moth thenna vinther, chwat thet kwste kan RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 226 (1516, eftt. aftr. hos Langebek). jach mosthe alsforthy lempeligä straffaa thäm ib 227. jach moste lattha drifwa i morgon ib (1516? eft. aftr. hos Langebek). jach moste i morghen scriffua nyth mantal oppo skatthe sölff ib 228.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛋᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back