Moster

Old Swedish Dictionary - moster

Meaning of Old Swedish word "moster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

moster
must, saft som pressas ur drufvor, drufsaft. iak togh wiinbärin oc kriste mostin i karith MB 1: 235. Al 1011. Su 77. - fruktsaft, fruktvin. ey drukkin i wiin eller nakar most aff nakarsskyns frwkt (vinum et siceram) MB 1: 431. " öll ok mot miöd ok wiin war Allom mannom ther ospart" RK 1: 2031. " bar os fore badhe viin ok most" Iv 28. ib 846. Al 2268, 6240. RK 2: 5169, 7232, 3: 306. LB 2:. LfK 86. - i Allmh. växtsaft. hennes (sAlvias) mwst LB 7: 141. hans (krassens) mwsth ib. " moster aff henne (ɔ: wägbredha) ib 5: 80. mosther aff hänna rotom" ib. " hänna mosther" ib 81. " drikker man mosth aff te yrth ther bwna hether" ib 2: 31. " taghi nätzlan och gnidhe mz henne benen. .. och läthi then musthen vel dragas in i beneth" ib 10. - Jfr mäRKe-, rosen-, äplemoster.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • moosther: moosth RK 3: 306.
  • musther: musthen LB 2: 10.
  • mwst RK 2: 5169 ; LB 7: 141.
  • mwsth ib 2: 51 (ack.), 7: 141),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back