Möta

Old Swedish Dictionary - möta

Meaning of Old Swedish word "möta" (or møta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

möta Old Swedish word can mean:

möta (møta)
L.
möta (møta)
1) möta, komma till mötes. med. dat. el. i dess ställe ack. mins thet at första mot iak mötir tik tha skla iak läggia min ögxe hammar pa tin skalla ATb 1: 271 (1467). iach skulle idher möthaa här i täglie nw i thenna härredagh GPM 2: 148 (1500?). 2) inställa sig, infinna sig. at jec eptir hans budh ville gerna mötha huar han budhi mik Arfstv 28 (1461). ib 29 (1461).
möta (møta)
3) möta, träffa, komma till lhanda. thet smälica ordhit, ther mich oplecta mötir. .. at iak ok mina söster. .. wi kiffwm ok kratzom fast vm thet gotz SD NS 3: 612 (1420).
möta (møta)
8) efterkomma, tillmötesgå. " looth her thure oc stemne mic tidh. .. huilkit stempningh jec möthe" Arfstv 24 (1461). - refl. mötas at, mötas, möta varandra, sammanträffa. vidh thagher ther husby äghor möthas ath AktKungsådr 25 (1484). nar alla härena spetzsar oc rothar. .. möttes ath Troj 124.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so möta may have also been written as møta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mötha.
  • möthaa GPM 2: 148 (1500?)
  • möthe ib 24 (1461). pl. refl. möttes Troj 134 ),
  • *mötas til saman , = mötas at. at bysens ägho ledingxhamar möthas til saman nydhan lywrbo bro AktKungsådr 25 (1484).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
AktKungsådr
Aktsamling till kungsådreinstitutets historia utg. av K. G. Westman. 1920.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back