Möta

Old Swedish Dictionary - möta

Meaning of Old Swedish word "möta" (or møta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

möta Old Swedish word can mean:

möta (møta)
L.
möta (møta)
1) möta, komma till mötes. med dat. ii ierusAlem port som aurea cAllas: möter þik anna Bu 4. baþ han[a] koma sky tel ierusAlem ok möta sinom bonda ib 4. þe mötto möne ib 512. " tha mötte sändeBudhin henne" MB 1: 204. " at han skulle honom. .. ther möta" ib 2: 253. konungh karl honum mötte Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 530. " hade jach Altinges gerna möt ider ther" BSH 5: 500 (1512). med prep. mädh. wile wij gerne möthe met eder FM 431 (1509).
möta (møta)
2) inställa sig, infinna sig. thet i. .. peronelighä möthä j enäköpingh FM 213 (1504). 3) möta, träffa, komma till handa. nw jach hiit kom, mötte mich jnge tidende, ther iach hadhe nogin vndsettnig vtaff FM 241 (1505).
möta (møta)
4) framkomma, framlemnas, företes. " scAl han lätä mötä sit quitobref" SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). 5) vidtaga, komma (io ordningen). nw möter her hystoria machabeorum MB 1: 28.
möta (møta)
6) ställa sig emot, invända mot. med dat. nw möta skäl scriptinne oc sighia swa MB 1: 77. 7) sätta sig emot, motstå. sua vtkräffir rätuisan hulkin som iak forma ey at möta (obviare) Bir 3: 109.
möta (møta)
2) sammandrabba, stöta i hop, ega rum. ther the striidh skulle sik möta Al 4457. refl.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so möta may have also been written as møta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • möter Bu 4 ; MB 1: 28.
 • mötte RK 3: 530.
 • mötto Bu 512, Al 2776 ;
 • -os RK 1: 1228 ; MB 2: 253.
 • mötte ib 1: 204 ; FM 241 (1505) ;
 • -es RK 3: 528.
 • möto: -os Bu 4.
 • möt BSH 5: 500 (1512) ),
 • möta sik , 1) mötas, möta hvarandra. the herra twa mötto sik Al 2776.
 • mötas , mötas, möta hvarandra, sammanträffa.. thär mötos þöm (för þön) baþen hion Bu 4. RK 1: 1228. MB 2: 253. " vil jach nu strax fara myn veg til stokholm, til tals med ider, hwar vij kwnne mötas" BSH 5: 501 (1512).
 • mötas at , = mötas. ther möttes twa konunga aath RK 3: 528. " miskunnin oc rätuisan mötas aat" Bir 3: 430. - Jfr be-, saman-möta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back