Möte

Old Swedish Dictionary - möte

Meaning of Old Swedish word "möte" (or møte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

möte (møte)
1) möte, sammanträffande (med). gana til mötis, gå till mötes. med dat. gaan til mötis israels folke MB 2: 25. ib 13, 80. - koma til mötis (-möta), komma till mötes. med dat. kom honom til mötes MB 2: 30. " skulu idher ey komma til möta" ib 7. 2) möte, sammankomst. thet möte som skal staa i calamrnom BSH 4: 188 (1495, samt. afskr.). thet menighä möthä FM 187 (1504). eth wenligt möthä besökiä ib 281 (1506). ib 305 (1507). BSH 4: 189 (1495, samt afskr.) , 335 (1503). Jfr härra möte.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so möte may have also been written as møte

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back