Mote

Old Swedish Dictionary - mote

Meaning of Old Swedish word "mote" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mote
A) prep. L. med dat. el. i dess STälle ack.; STundom STället efter sitt huvudord. 2) emot, bort emot, nräa, invid, vid. - mitt emot. sagh hon härran ihesus STaa mote klärkenom (vidit Dominum STare versus sacerdotem) Mecht 350. 6) i förhålllande till, i jämförelse med. thz är litidh mothe thy som offwergiffwit ok athersath är Mecht 5. " tha wort hans vpbördh laghdh mote hans vtgifft. tha alth aff rechnet vort, STaden hanom tenetur xxiiɉ march STock Skb 295 (1509-10, Skip). "ib 296 (1510, Skip). 7) om sinnelag el. handlingssätt: emot. the som mote walino tala Abbedval i Vkl 96. " ath thu säweliga, oc liwffliga, haff tik mothe them, tik nakot amothe göra SkrtUppb 414. 8) emot, i STrid mot.. .. ok är togh ey mothe ewangelio, ok the hälgho skripth" Mecht 6. ath thu fforlika tik mädh them thw haffwir mothe warit SkrtUppb 414. " thät tholde han mothe skörliffnadhenom" ib 336. JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 568. - emot, till (ngns) skada el. fällande. Se Sdw 2: 1269. 9) emot, att anmärka mot. hwat the andro mote henne haffua som näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPd oc wald är Abbedval i Vkl 90. ib 92. 10) utan? Se Sdw 2: 1269. - Jfr mot.

Part of speech: pp, ab

Additional information: prep. och adv.

Grammatical aspect: prep. adv.

Alternative forms or notes:
  • mote.
  • motthe JMPs 568)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back