Mote göra

Old Swedish Dictionary - mote göra

Meaning of Old Swedish word "mote göra" (or mote gøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mote göra (mote gøra)
göra emot, handla i strid mot, fela el. förgå sig mt, bryta mot. med dat. och ack. jak kännes mik möghet thyno budhi hafue mote giort Bir 4: 164. - pass. alt thz honom är mote giort Bo 218. På båda dessa ställen kan dock mote fattas ss prep.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mote göra may have also been written as mote gøra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᚽ:ᚵᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back