Mote sätia

Old Swedish Dictionary - mote sätia

Meaning of Old Swedish word "mote sätia" (or mote sætia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mote sätia (mote sætia)
sätta emot, trycka emot. med dat. och ack. pass. swasomthz trä som swarwas jswarwo stole hulko huassasta jarn är mote sat Bir 3: 136. - sätta el. rikta emot el. till motvärm mot. min modhir hulkin som gaff atir dyällenom oc motesatte sua mang genslagh huru mang frestilse han kastadhe mote hänne Bir 2: 195.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mote sätia may have also been written as mote sætia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᚽ:ᛋᛅᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back