Mote sighia

Old Swedish Dictionary - mote sighia

Meaning of Old Swedish word "mote sighia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mote sighia
motsäga. " skal huar en sandher cristi äptherfölgiare ey korra, ey wredgas ällir motesighia tha han orättlika aff wrangom awitis" Su 349. ib 451. med dat. som mothe sighia gudz ordhom MP 1: 4. thessom gudz sändebudhom ok thera kennedom mothe sigs opta ib. " henne (ödmjukheten) mote sigir högfärdogir" ib 105. " tekn hulko som skulle mote sighias" EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 154. MP 1: 37, 38. " enghin matte mote säghia naghro thy som aff honom sagis ällir giordis" MB 2: 273. EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 140. - väGra. huilke bröder mothe säya ok ey vara vilia SEG 113. - med inf. ey skalt thu mote sighia at taka biscopsdöme Gr 309. - Jfr motsighia.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -säghia MB 2: 273. " mothe säya" SEG 113 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᚽ:ᛋᛁᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back