Motebryta

Old Swedish Dictionary - motebryta

Meaning of Old Swedish word "motebryta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

motebryta
1) bryta mot (ngn el. ngt), försynda sig. committo. .. mothe bryta ok synda GU C 20 s. 128. " nocere skadha ok mothe bryta ib s. 37. offendo. .. mothe bryta ok stöta" ib s. 376. disseruire mothe britha ib s. 573. jnfero. .. indföra oc mota (för mote) bryta ib (hand 2) s. 26. mädhan hon är. .. redhabonast at mote bryta hgöxta waldeno SkrtUppb 3. " sicut et nos etcʳᵃ thät är, swa som wi fförlatom them os motherbryta JMPs 303. "ib 462. thy seger auGUstinus, thät til höre kärlekenom, miskunnene oc ffredenom at fförlatha thät som motebrutidh är ib 498. 2) stöta, väcka anstöt hos. entke finnis ok mz tik som motebrythir nakors asyn (quod oculos offendat( SpV 82. " soffwande j dygdhanna wtgangh, for manna öghon mothe brwthu (offenderunt) the, them som sagho thera mädhfärdhir" ib 299.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -britha GU C 20 s. 573.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᚽᛒᚱᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back