Motekasta

Old Swedish Dictionary - motekasta

Meaning of Old Swedish word "motekasta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

motekasta
förebrå. med dat. och ack. pass. thinna ofruktsamlighetz obrygdilse, hwilkin tik ey rättolika motekastadis Lg 3: 42. Jfr motkasta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᚽᚴᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back