Motekasta

Old Swedish Dictionary - motekasta

Meaning of Old Swedish word "motekasta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

motekasta
1) förebrå. lobiectare idkelcia mothe kasta GU C 20 s. 368. jntento. .. hotha mothekasta vppastrida och vppa föra ib (hand 2) s. 34. 2) kasta (fram) mot (ngn), ,framställa för (ngn). optha betrqctas annadh mz andro, ok mz thinganna biläthe fram före synena sath ällir motekastadh (objectas), hwässis wndhirstandit SpV 350. lidha oc thola the ordh, oc gärninga, som mik mote kastas SvB 472 (omkr. 1500). - Jfr motkasta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mothe- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᚽᚴᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back