Motelöpa

Old Swedish Dictionary - motelöpa

Meaning of Old Swedish word "motelöpa" (or moteløpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

motelöpa Old Swedish word can mean:

motelöpa (moteløpa)
1) löpa emot, löpa till mötes, gå till mötes. med dat. mote löpa allom komandom til sin MP 1: 97. - komma tilstädes. tilbör gömarin som är skälin motelöpa (occurrere) bradhelica Bir 3: 245. ib 246. - möta, vra Beredd på. med dat. huru han maghe. .. mote löpa (occurre) allom thingom smiällelica Bir 3: 64. " motelöpa tholkom fallom" ib 192.
motelöpa (moteløpa)
2) föekomma, förefalla. lydh ey j ondo thinge. .. än thet slagh mote löpa (ocurrant) Ber 68. - hända, drabba. med dat. them wan härra rädhas skulu ey ondh tingh mote löpa (ocurrunt) Ber 9.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so motelöpa may have also been written as moteløpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᚽᛚᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back