Motesäghn

Old Swedish Dictionary - motesäghn

Meaning of Old Swedish word "motesäghn" (or motesæghn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

motesäghn (motesæghn)
motsägelse. " sua at thättä godz. .. scal karle opit oc frälst standa. .. vtan alle mote säghn" FMU 1 382 (1381). " hwru langsamlika han ledh mothesäghn (rättat fr. mothesängh) aff almoghan" JMÖ 19. Jfr motsäghn.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so motesäghn may have also been written as motesæghn

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᚽᛋᛅᚵᚼᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back