Moþ

Old Swedish Dictionary - moþ

Meaning of Old Swedish word "moþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

moþ Old Swedish word can mean:

moþ
1) sinne, upprördt sinne, sinnesrörelse, ifver, vrede, häftighet. hAldha sit modh STenianus. Se Lg.">Bil 350. " gat hon ey länger hAldit sino modhe mz hofue" ib. " tAlar mz myklo modhe" MB 1: 216. " j thino haSTogha modhe" ST 218. " saktadhis hans wredhe, oc hans onda modh forgig" ib. " saktade han sit mod" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3663. sactferdoger man oc vthan mD 435. fordreff han hennes modh ib (S) 211.
moþ
2) sinne, sinnelag. " mins hiärta moþ ii guz þiäniST hart ok þört" Bu 72. " iak är hardelika plagadh for mit hardha modh ok sin skuld" VKR X. " hans barn the vordho hAlla GOdh ok the hafdho rät herra modh" Fr 3190. - sinne, håg, uppsåt. äpter priis STodh Allas thera modh Fr 1840. " the wilia ey haffwa klädhe GOdh oc til wärlz liffnath enkte modh" Al 7064. " thu hafwer ij akt ok moodh lära ok nima wit ok snille" ib 6010. " aat forthänkto modhe (suo motu)" Bo 18. " mz beradhno modhe (ex induSTri)" EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 80. SD NS 1: 11 (1401) o. s. v. mz viliandess modhe SEG 120. - mod, sinne, sinnesSTämnin. warer widh eth FriiST moth FM 333 (1507).
moþ
3) mod, STolthet, öfvermod. naar mik växe GOdz tha växe mik moodh GO 173. " aff tholko ökis faST hans moodh" Al 882. ib 6569, 8312. " han holth thetta STaath mz moodh och SToort öffuerdath" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 152. - JFr hoFMans-, hogh-, högh-, ivir-, sakt-, tholo-, vreds-moþ, äfvensom armodh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • moodh )
  • til modha

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back