Möþa

Old Swedish Dictionary - möþa

Meaning of Old Swedish word "möþa" (or møþa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

möþa Old Swedish word can mean:

möþa (møþa)
L.
möþa (møþa)
1) oroa, qvälja. wakta thik at thu mödh enkte thit hiärta ther wm Bil 448. - med dat. rätuisom man mödhir enkte ä hwat honom hände Bo 125. - plåga. at han möde ok quAlde (mAle tractasset) caplan hänna Bu 27. han (ɔ: en Diäwl) möde þem. .. ok quAlde ib 203. " annars thera likama mödde Diäfwllin" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 98. gik wärkin. .. til hiärtat. .. ok mödhe thz mz otholikom wärk ok pino ib 32. " mz grymastom pinom mödho the oc tröttho the mik äronna konungh" Su 39. " möþa hänna licama ok lif af hänne (eam illuderent donec fatigata defeceret)" Bu 511. - möda, besvära, anstränga. hwa som sit howodh wil mödha MB 1: 66. 2) besvära, omaka, anmoda att göra sig omaket att komma. haffue vij. .. mötth wor GOdhe men om att GOngha syna och leggia ffor:de roor FH 6: 27 (1452, afskr.). jac mödde. .. hiit verduge fäder, prelater andelie och wärtzlige Dinaviens historia. 1816 ff.">HSH 24: 150 (1518).
möþa (møþa)
3) göra sig möda för, eftersträfva. han är Diär[r]ffwer oc wil Alt mödha Al 7163.
möþa (møþa)
3) arbeta (för el. på), sträfva (efter). lätir hona mödha sik äptir fafänGOm thinGOm Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 328. han mödde sik mykit mz Budhum ok brefuum til constantinum kesara at cors ok beläte matho wara mz Fridhi Bil 745. refl.
möþa (møþa)
2) besväras, plågas. " han mödes for hänna skuld" Bu 187. " han mödDis af hunger" Bil 84. " huru gudh latir sina vini mödhas af hat oc dröuilsom" Bo 11. 3) tröttna. var. .. barþar mz stanGOm Sua at män mödos (usque ad defectum cædentium) Bu 532. Di 93. 4) vara öfvermoDig el. trotsig. skolom vi i them (ɔ: dröuilsom) hwazske mödhas älla ofmykyt gifwas. oc hAlla os illa (nec extolli nec Frangi debemus) Bo 11. - part. pret. 1) upprörd (i sinnet), oroad, plågad. huilkit (näml. hjärta).. . är. .. mz twangh oc liDilsom mööth oc sarghat Su 117. aff sorgh war han mykith möd Al 1457. " at the wredhe thu wast möd (den vrede hvaraf du upprördes? trol. är texten här på nåGOt sätt förderfvad)" ib 714. möd oc sörghiande (affictæ et dolorosæ) Bo 217. ib 216.
möþa (møþa)
2) utmattad, uttröttad, trött. " mödher af äruode" Bil 786. mit hofwdh. som mööt (fesSum) var af swa mykle ysäld Su 401. " möd ok hungrogh" Bu 79. thröttir älla mödDir Bo 85. Bu 174. Bil 305, 464, 709. KS 38 (101, 41), 39 (101, 41). Fr 58. GO 982. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 78. - JFr be-, ut-mödh, samt for-, hugh-, o-mödder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so möþa may have also been written as møþa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • -ir.
 • mödde Bil 108, 745 ; Bir 1: 98 ; Lg 3: 257, 258, 554 ; HSH 24: 150 (1518); -is Bil 84.
 • möde Bu 27, 203 ;
 • -es ib 187 ;
 • -os ib 532.
 • mödhe Bir 1: 32 ;
 • -o Su 39.
 • mödder Bir 4: 78.
 • möddir Bo 85.
 • möddr KS 38 (201, 41), 39 (201, 41).
 • möder Bil 709.
 • möd Al 714, 1457.
 • möþar Bu 174.
 • mödher Bil 786.
 • mötther GO 982.
 • möd Bu 79.
 • mödh Bil 305, 464.
 • möt Lg 3: 228.
 • mööt Su 401.
 • mööth ib 117.
 • mötth FH 6: 27 (1452, afskr.). pl. nom. m. mödhe Fr 58.
 • möd Bo 217 ),
 • mödha sik , 1) oroa sig, oroas, bedröfvas. mödh thik äkke af (ne feras moleste) minne färdh Bo 245. ther aff mon iak mik storlika mödha Al 3710. Lg 3: 257. tha mödde hon sik i sino hiärta ib 258. 2) omaka sig att gå, göra sig besväret att gå, fara, gå. mödha sik til kirkio MB 1: 297. " badho sanctam genouepham mödha sik til the siwka" Lg 3: 246. ib 227. kan thz engaledh wara. at i faen sielwe idher til hans möt ib 228. ib 255. " foor hon ok mödde sik cringom mangh landh ok städher" ib 554. " at mödha sik ma them ib 231. thu löpte til jndhiam, mödher tik til etiopiam" LfK 123. wil iak (Alexander) mik til thik mödha thit land ok thik läggia ödhe Al 4681. - släpa sig. mödde sik (cæpit se trahere) widha vm hwaria wra Bil 108.
 • mödhas , 1) uppröras i sinnet, oroas, bekymras. mödhas (solicitari) aff laghsins fakunno Bir 3: 229. mödhis (solliciabitur) han ey litit huru han mahge allom thäkkias ib 64. - oroas, ängslas. ille äkke meer läta mödhas thöm Bo 105.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back