Möþerne

Old Swedish Dictionary - möþerne

Meaning of Old Swedish word "möþerne" (or møþerne) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

möþerne Old Swedish word can mean:

möþerne (møþerne)
L.
möþerne (møþerne)
1) möderne, möderneslägt. " som a sit mödherne atte konunger at vara" STenianus. Se Lg.">Bil 886. " föddis aff aarons släkt a sino mödherne" MB 1: 406. " födder aff israels sona släkt aff mödhernith" ib 371. " för än sandir ärfwinge komSTundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir äntiggia aff fädhirnis älla mödhirnis afkömd (ex paterna successione aut materna)" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 402. 2) möderne, mödernearf. skal thät samä för nämdä goz warä barnä mödhärne warä ok egh fädhärne SD 4: 390 (1334?). " se þem barnom þe sama morghongäf för möþärne, oc ey til fäþerne" ib 5: 479 (1345, nyare afskr.). sub hereditate matrimoilali dicta mædhærni ib585 (1346). warom barnom. .. till mödherness oc egh til fädherness ib NS 1: 389 (1404). saldho the fädherne ok mödherne STenianus. Se Lg.">Bil 433. ib 556. ST 24. - mödernegods. hennes mödherne liggher i norghie SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 688 (1517). - mödernehem. sändhis hon fra fädherne ok mödherne. .. til enna öö STenianus. Se Lg.">Bil 487. - Jfr faþur-, moþor-möþerne, äfvensom moþerni, möþrine.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so möþerne may have also been written as møþerne

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • mödhirne.
 • mödhärne.
 • mäþärni L.
 • möþernis frände
 • mödhernes-.
 • möþärnis VGL II Add. 11: 14),
 • mödhernis gardher ,
 • mödhernis gods
 • möderness- )
 • mödhernis land ,
 • mödhernis släkte
 • mödernes- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᚦᚽᚱᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back